torsdag, desember 17, 2009

Derfor feirer vi jul...


Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.  Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.  Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,  for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, 
som var med barn.
Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og 
holdt nattevakt over sin hjord.
Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. 
Og de ble meget forferdet.
Men engelen sa til dem: Frykt ikke! 
For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.
I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.


fredag, desember 11, 2009

Advent 2009
Det er advent. Og i den forbindelse tok vi og inviterte til et lite adventsselskap, eller rettere sagt en liten nissefest med grøt og kaker. Johan hadde og bursdag, så derfor gjorde jeg et forsøk på å lage min første marsipankake noen sinne...den forsvant ihvertfall, så tror den var godkjent.
Free Hit Counter